Har kan du overføre store filer til oss på en enkel måte.
Ønsker du å sende en hel mappe med filer/undermapper, pakk ned mappen som en zip-fil før du sender den til oss.